Dzisiaj opiszemy pokrótce nasz punkt widzenia na temat Logo. Zapraszam do lektury.

LOGO JAKO ZNAK FIRMOWY

Projektowanie logo stanowi obecnie niemalże osobną dziedzinę w branży projektanckiej i rozwijający się rynek. Logo to znak graficzny używany do wizualnego wyrażenia tego, co ma być zidentyfikowane. Pomaga marce odróżnić się od konkurencji — widząc łuki McDonald’s, nie myślisz o KFC.

Logo nie dotyczy wyłącznie komercji — do identyfikacji mogą je wykorzystywać organizacje, kampanie i pojedyncze osoby. Logo to albo seria słów, albo obraz mający reprezentować instytucję lub osobę w sposób, który może być symboliczny lub odzwierciedlać tożsamość tej osoby. Z drugiej strony niektóre logo są abstrakcyjne, inne wykorzystują liternictwo lub słowa, aby osiągnąć swój efekt. W każdym razie logo stara się ująć osobę lub instytucję w zrozumiałą formę wizualną.

Przedsięwzięcie bez logo nie ma szans na wywarcie wpływu na grupę docelową. Ludzie muszą Cię zobaczyć, zanim Cię wysłuchają. Logo pozwala komunikować się z odbiorcami i często jest pierwszym punktem kontaktu z nimi. Logo nie jest jednak w stanie osiągnąć wszystkiego, ale może stanowić podstawę dla tożsamości firmy i powinno ją wspierać.

STYL

Styl logo musi być spójny z wizerunkiem marki jako całością, aby nie tworzyć dwóch różnych komunikatów. Kolejne podejście polega na tym, by podprogowo odzwierciedlić przesłanie marki w logo.

 PRZEKAZ

Wszelkie przekonania czy idee wyznawane przez firmę lub organizację, które są zilustrowane w tym projekcie, pomagają opowiedzieć historię marki, a przynajmniej stworzyć podstawę do komunikacji pomiędzy nią a odbiorcą. Logo nie może, siłą rzeczy, opowiedzieć całej historii. Oznaczałoby to zawarcie zbyt wielu informacji w pojedynczym obrazie.


Może jednak stanowić punkt wyjścia pozwalający przyciągnąć odbiorców i zaprezentować im mocne przesłanie. Przedstawione wizualnie może jednak stanowić punkt wyjścia pozwalający w logo potężne przesłanie może uzyskać bardzo wiele, jeśli chodzi o uświadomienie ludziom, co reprezentuje sobą marka.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Aby logo było udane, musi być wszechstronne. Projektowanie logo powinno dawać Klientowi możliwość rozwoju, a nie zamykać go w jednym typie produktu (choćby na początek sprzedawał tylko ten jeden typ). A nawet jeśli Klient mówi, że logo będzie wykorzystywane tylko w reklamach w czasopismach lub nigdy nie znajdzie się na billboardzie, nie będzie dobre, jeśli zabraknie mu wszechstronności, by sprawdzać się w każdym środku przekazu. Najbardziej udane logo to te, które można zastosować w każdym środku przekazu — na ekranie lub na wydruku, dużym czy małym. Nie ma sensu posiadać logo, jeśli nie możesz wykorzystać jego pełnego potencjału.

SKALOWALNOŚĆ

Możliwość zachowania czytelności logo niezależnie od jego rozmiaru jest niezwykle korzystna. Każde logo będzie miało inny rozmiar minimalny, poniżej którego marka straci swoją tożsamość. Oczywiście im mniejszy jest ten rozmiar, tym bardziej logo jest elastyczne.

WYKORZYSTANIE

Logo można znaleźć w reklamach w gazetach i czasopismach, na eleganckich wizytówkach lub tradycyjnym papierze fi rmowym. Gdziekolwiek pojawia się druk, powstaje też okazja do umieszczenia logo.

 

Zapraszamy Państwa do nas po nowy projekt logo 🙂

 

autor wpisu:  Artur Papierski