Zaprojektujemy reklamy w taki sposób, aby budziły ze sobą konkretne skojarzenia.